SLAPPA-appen

Personvern:

Sterke Stemmer AS har utviklet mobilapplikasjonen SLAPPA-appen som en kommersiell mobilapplikasjon. Denne appen er levert av Sterke Stemmer AS og skal brukes slik den er.

Vi tar personvern på alvor og ønsker at du som en bruker skal føle deg trygg og få den beste brukeropplevelsen mens du bruker appen.

Denne siden har som hensikt å beskrive vår behandling av personvern tilknyttet appen samt hvordan vi innhen-ter informasjonen for hver bruker.

Hvis du velger å benytte vår app, aksepterer du punktene som er nevnt i denne Personvernserklæringen. Vi inn-henter ingen sensitive data og har ikke under noen omstendighet rett til å dele/selge informasjonen utenom det som er nevnt i denne Personvernserklæringen.

Betegnelsene brukt i denne Personvernserklæringen har samme betydning som nevnt i våre Vilkår og Betingelser. Du finner våre Vilkår og Betingelser på samme nettsted som denne Personvernserklæringen.

 

Informasjon vi innhenter og bruker

Vi innhenter ingen data mens appen er i bruk. Appen benytter seg dog av tredjepartstjenester som innhenter informasjon.

Lenke til deres Personvernserklæring finner du via følgende lenker:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update/printable
Expo: https://expo.io/privacy
Google Play: https://play.google.com/about/privacy-security-deception/
App Store: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

 

Lagring av data

Vi ønsker å opplyse deg om at vi ikke innhenter og lagrer data om deg som bruker. Det blir dog lagret informa-sjon som er tilknyttet nedlastningen av appen via våre tredjepartstjenester. Hvordan denne dataen blir behandlet er tilgjengelig via lenkene ovenfor under «Informasjon vi innhenter og bruker»

 

Tjenesteleverandører

Vi kan ta i bruk tredjeparts bedrifter og individer av følgende grunner:

  • For å legge til rette for vår app
  • For å tilby appen på vegne av oss

Sikkerhet

Vi verdsetter din tillit ved å gi oss tilgang til din personlige informasjon og vil bestrebe å bruke denne på en kom-mersielt akseptert måte. Men husk at det ikke finnes en 100% sikker måte å overføre data på internett og vi kan ikke garantere 100% sikkerhet.

Lenker til andre nettsteder

Denne appen kan inneholde lenker til andre nettsteder. Hvis du klikker på en slik tredjeparts lenke, vil du bli videreført til den enkelte nettsiden. Vær obs på at disse eksterne nettstedene ikke er styrt av oss. Vi anbefaler der-for at du setter deg inn i deres Personvernserklæring. Vi har ikke kontroll over dette og tar ingen ansvar for deres innhold, personvernserklæring eller deres praksis mot tredjepartssystemer.

 

Endringer på denne Personvernserklæringen

Vi tar forbehold om at denne Personvernserklæring kan endres over tid. Du er derfor anbefalt å lese denne siden med jevne mellomrom for å få med deg eventuelle endringer. Vi vil gi beskjed om eventuelle endringer på vår Personvernserklæring på denne nettsiden.

Denne Personvernserklæringen er iverksatt fra 24-04-2020.

 

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål eller forslag tilknyttet vår Personvernserklæring, ikke nøl med å ta kontakt med oss i Sterke Stemmer AS.

 

 

Privacy Policy

Sterke Stemmer AS built the SLAPPA-app as a Commercial app. The app is provided by Sterke Stemmer AS and is intended for use as is.

We highly value privacy and our main priority is to ensure that you feel safe and have the best user experience. This page is used to inform visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our app.

If you choose to use our app, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. We collect no sensitive data and under no circumstances have the opportunity to share/sell any information rath-er than what is explained in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessi-ble at the saame site as Terms & Conditions unless otherwise defined in this Privacy Policy.

 

Information Collection and Use

For a better experience, while using our app, we may require you to provide us with certain personally identifi-able information. The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy policy.

The app does use third party services that may collect information used to identify you. Link to privacy policy of third party service providers used by the app:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update/printable
Expo: https://expo.io/privacy
Google Play: https://play.google.com/about/privacy-security-deception/
App Store: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

 

Log Data

We wish to inform you that we do not collect nor store any data about you as a user. Our thirdparty services may collect information such as statistics about number of downloads. This is presented through the Privacy Policies that are made available through the URL’s under «Information Collection and Use».

 

Service Providers

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

  • To facilitate our app
  • To provide the app on our behalf

 

Security

We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially accepta-ble means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of ele-ctronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

 

Links to Other Sites

This app may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. we have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

 

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. we will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

This policy is effective as of 2020-04-24

 

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy or our app do not hesitate to contact us at Sterke Stemmer AS, Oslo, Norway.

 

 

 

Vilkår og Betingelser

Vi ønsker at du som bruker av SLAPPA-appen skal føle deg trygg og vite hvilke retningslinjer som gjelder ved bruk av appen. Ved å laste ned eller bruke appen vil disse betingelsene automatisk gjelde deg.

Vi ønsker å opplyse deg om at alt av innhold i appen er Sterke Stemmer AS sin eiendom og du som bruker har ikke rett til å kopiere eller gjenbruke det i andre sammenhenger uten skriftlig samtykke fra Sterke Stem-mer AS.

Sterke Stemmer AS bestreber å sikre at appen er verdifull og så effektiv som overhodet mulig. På bakgrunn av det, forbeholder vi oss retten til å endre appen over tid.

Appen lagrer ingen data om deg som bruker. Enkelte av våre tredjepartssystemer innhenter data. Hvilke data dette gjelder, er nevnt i Personvernet på denne nettsiden.

Appen bruker tredjepartssystemer som har sine egne Vilkår og Betingelser. Lenke til tredjepartssytemene sine Vilkår og Betingelser kan du finne via følgende lenker:
Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/plain_text_terms
Expo: https://expo.io/terms
Google Play: https://play.google.com/intl/en-us_us/about/play-terms/index.html
App Store: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html

Appen forutsetter tilkobling via Wi-Fi eller din mobiloperatør sitt nettverk for enkelte funksjoner i appen. MERK: Det kan påløpe ekstra kostnader fra din mobiloperatør tilknyttet dataforbruk.

Med hensyn til Sterke Stemmer AS, er det viktig at du husker på at selv om vi bestreber å holde appen opp-datert til enhver tid, er vi avhengig av at tredjeparter gir oss tilstrekkelig informasjon slik at vi kan gjør denne tilgjengelig for deg. Sterke Stemmer AS tar ingen ansvar for noen form for tap, direkte eller indirekte, som du måtte oppleve ved å stole fult ut på funksjonaliteten av denne appen.

Appen er foreløpig støttet både for Android og iOS og kravene for disse kan endres, noe som igjen kan føre til at du må laste ned en oppdatering av appen dersom du ønsker å fortsette å bruke den.

 

Endringer av disse Vilkår og Betingelser

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere Vilkår og Betingelser frem i tid. Vi anbefaler deg derfor å jevnlig sjekke denne nettsiden for eventuelle endringer. Vi vil gi deg beskjed om endringer i våre Vilkår og Betingelser på denne nettsiden.

Disse Vilkår og Betingelsene ble iverksatt 24-04-2020.

 

Kontakt oss

Om du ønsker å komme i kontakt med oss angående våre Vilkår og Betingelser, ikke nøl med å kontakte oss i Sterke Stemmer AS.

 

 

Terms & Conditions

Our main priority is to ensure that you as a user of the mobile application the SLAPPA-app feel safe and are aware of the guidelines for using the App. By downloading or using the app, these terms will automatically apply to you.

We wish to inform you that all content within the App is the property of Sterke Stemmer AS and you as a user do not have the right to copy or use parts of the App without a written consent from Sterke Stemmer AS. Sterke Stemmer AS is committed to ensuring that the App is as useful and efficient as possible.

The App do not log or store any data about you as a user. Some of our third-party services may process and/or store data about you. Exactly what this may be, is specified in our Privacy Policy on this webpage.

The App does use third party services that declare their own Terms and Conditions. Link to Terms and Conditi-ons of third party service providers used by the app:
Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/plain_text_terms
Expo: https://expo.io/terms
Google Play: https://play.google.com/intl/en-us_us/about/play-terms/index.html
App Store: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html

The App presupposes that you have a internet connection, either through Wi-Fi or cellular (through your mobile service provider) in order to use some offer some of the functionalities within the App. NOTE: Extra cost may occur as a result of using a cellular connection with your mobile service provider.

With respect to Sterke Stemmer AS’s responsibility for your use of the App, when you’re using the App, it’s im-portant to bear in mind that although we endeavour to ensure that it is updated and correct at all times, we do rely on third parties to provide information to us so that we can make it available to you.

At some point, we may wish to update the App. The App is currently available on Android & iOS – the requi-rements for both systems(and for any additional systems we decide to extend the availability of the app to) may change, and you’ll need to download the updates if you want to use the new functionalities of the App.

 

Changes to This Terms and Conditions

We may update our Terms and Conditions from time to time. Thus, you are advised to review this page periodi-cally for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Terms and Conditions on this page.

These terms and conditions are effective as of 2020-04-24

 

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Terms and Conditions, do not hesitate to contact us at Sterke Stemmer AS, Oslo, Norway.